Sammen om økt gjennomføring i videregående skole

Article Id
3446
Source site
Fra inspirasjonsdagen i Svolvær.
Fra inspirasjonsdagen i Svolvær.
Seniorforsker Cecilie Høj Anvik deltok på tre inspirasjonsdager for økt gjennomføring i videregående opplæring, en kunnskapsturne i samarbeid mellom KS Nordland, Fylkesmannen i Nordland og Nordland Fylkeskommune, kalt Sammen om økt gjennomføring.

- Vi startet i Svolvær 11. november, denne konferansen dekket Ofoten, Lofoten og Vesterålen

Så gikk ferden til Mosjøen og ny konferanse den 23. november som dekket Helgelandsregionen

Vi avsluttet på Fauske 25. november og den siste konferansen var for Saltenregionen, sier Anvik.

De til sammen 160 deltakerne representerte kommuner, videregående skoler, opplæringskontor, med flere i hele Nordland. Felles for dem er at de arbeider med og eller har ansvar for ungdom og opplæring.

Programmet for dagene bestod blant annet av innledning fra NFK om statistikk hva gjelder frafall og gjennomføring av videregående skole.

- Jeg holdt et innlegg som gikk bak tallene og snakket om de som særlig sliter med å gjennomføre videregående, komme i arbeid og med psykiske helseutfordringer. I tillegg var det gruppearbeid og Gallery Walks, hvor vi kunne lære om gode praksiser både i opplæringskontor, kommuner og videregående skoler, forteller Anvik.

Fylkesråden for utdanning, Utdanningsdirektøren i Nordland og fylkesutdanningssjefen innledet og avrundet konferansedagen.

- Jeg synes turneen var veldig givende. En ting er å få presentere forskningsbasert kunnskap om tematikken. I tillegg var det spennende og nyttig å høre om alt det gode arbeidet som foregår der ute i praksis, der hvor ungdommene er, eller skulle vært, og også se at fokus og bekymring for denne gruppen av unge deles av de som møter dem i hverdagen, skole og eller lære, forklarer Anvik.

- Det var lærerikt å bli kjent med arbeidet som skjer på fylkesnivå. Både politisk og administrativt har man et stort fokus på denne gruppa og jeg har inntrykk av at man jobber målrettet med å få ned frafallet og øke gjennomføringen i videregående skole i Nordland.

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev