Bærekraftig utvikling av fisketurisme i Lofoten

Article Id
3465
Source site
Ute på fiske. Foto: Karin Marie Antonsen
Ute på fiske. Foto: Karin Marie Antonsen
Hvordan bidra til næringsutvikling og bærekraftig vekst innen fisketurismen i Lofoten? Det har forskere fra Nordlandsforskning og Havforskningsinstituttet sett på i en nytt notat.

I prosjektet ville man gjøre dette gjennom økt kunnskap og godt samspill mellom aktører innenfor fisketurisme, andre næringer i kystsonen, forvaltningsmyndigheter og forsknings- og utviklingsmiljøer.

Sentrale delmål har vært å legge til rette for dialog, samt identifisere kunnskapshull og kunnskapsbehov knyttet til bærekraft og rammer for næringsutvikling og innovasjon.

Turistfiske er en del av fritidsfiske. En fritidsfisker er "en nordmann eller en med lovlig opphold i Norge som bor hjemme eller i egen hytte når han eller hun fisker". En turistfisker, her også omtalt som en fisketurist, er en "fritidsfisker som reiser hjemmefra og overnatter".

Vekst innen fisketurisme skaper arbeidsplasser, men også en uttrykt bekymring for økt press på fiskebestandene som også er ressursgrunnlaget for kystfiskeriene. Norsk fiskeriforvaltning har hatt hovedfokus på kommersielt fiske. Det finnes imidlertid stadig mer kunnskap som tyder på at også fritidsfiske kan føre til overfiske (Lewin et al. 2006), og at fritidsfiskere, turister inkludert, i sum kan lande mer av enkelte bestander enn den kommersielle sektoren (McPhee et al. 2002; Schroeder and Love 2002; Coleman et al. 2004; Kleiven et al. 2012 og 2016; Herfaut et al. 2013). Det er derfor stort behov for kunnskap knyttet til uttak innen fritidsfiske – inkludert fisketurisme.

Se også hele notatet.

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev