Bodøpiloten: Kvalitetsløft for kunst, kultur og musikkfag i skolen

Article Id
3137
Source site
Hege Gjertsen og Christian Lo, forskerne bak evalueringen.
Hege Gjertsen og Christian Lo, forskerne bak evalueringen.
Formålet med prosjektet Bodøpiloten har vært å styrke kvaliteten på kunst og kultur i både barnehage, grunnskole og videregående skole. Seniorforsker Hege Gjertsen og forsker Christian Lo har evaluert satsingen.

I prosjektet som har gått over tre år, fra 2012 til 2015, skulle det satses på økt samarbeid mellom skolene og barnehagene i Bodø, samt ulike kulturinstanser, for å øke kvaliteten på kunst og kultur i opplæringen. Forskerne har ikke deltatt i prosjektet, men evaluert det i ettertid og snakket med mange av deltakerne fra barnehagene, grunnskolene og de to videregående skolene, samt involverte aktører fra Universitetet i Nordland, Kulturskolen og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS).

- Flere av de som har deltatt i prosjektet sier at deltakelsen har vært nyttig og at de har lært mye. Samt at de har fått økt sin kompetanse i kunst- og kulturfagene, forklarer Hege Gjertsen.

Et ønske i prosjektet var også å vise fram og styrke kulturskolens rolle. Gjennom prosjektet har ansatte fra kulturskolen vært inne i flere av barnehagene og skolene som deltok i piloten. Kulturskolerektor deltar nå også fast på rektormøtene i Bodø og har på den måten fått en større plass.

Deler erfaringer og kunnskap

I barnehagene ser vi at de har fått satt i gang nettverkssamlinger, og også i grunnskolen har de faglige nettverk med kunst, kultur og musikk. Her deles erfaringer og kompetanse. Lærerne i grunnskolen har også opprettet en egen Facebook-side for å utvikle samarbeid og dele informasjon.

Prosjektet har ført til et kunst- og kulturløft, ikke minst innenfor barnehagene, forteller Gjertsen. Eksempler på tiltak som er gjennomført i barnehagene er:

  • Kurs i fortellerkunst og formidling av en fortellerkonservator fra Nordlandsmuseet
  • Ukulelekurs av ansatte fra en av barnehageneOpplæring i fotografering for barn av en profesjonell fotograf
  • Opplæring i musikk og drama av musikkpedagog og dramapedagog

- For skolene som deltok i prosjektet er det særlig byskolene at prosjektet har hatt effekt, forteller Christian Lo. Skolene har hatt besøk av kunstnere, og ei skole har hatt et eget danseprosjekt, som fungerte godt.

Fag som integrerer

- Særlig mottaksskolene (de skolene som tar i mot barn av flyktninger og asylsøkere) sier at kunst, kultur og musikkfagene er viktige. Disse fagene inkluderer alle, også de som ikke kan norsk og gir barna mestringsfølelse uavhengig av språk. Fagene er en inngangsport til integrering, sier Christian Lo, som har snakket med grunnskolene i prosjektet.

- Ett av de virkelig gode resultatene er også at noen av skolene som deltok i Bodøpiloten har utviklet felles lokale læreplaner for kunst, kultur og musikkfagene for 1-10 trinn, fortsetter Lo.

Et mer likt tilbud

På barneskolen har prosjektet ført til en bedre utjevning – det har blitt et likere tilbud, som ikke er så avhengig av personene, skriver forskerne i evalueringen.

- Flere reformer i skolen har ført til kanskje en nedprioritering av disse fagene, og vi ser til og med at de som jobber med de estetiske fagene legitimerer sine fag ved å knytte dem til realfag. Det kan virke demotiverende å jobbe i fag som det ikke satses på, for eksempel gjennom nedprioritering av innkjøp av nødvendig utstyr. Kunst, kultur og musikkfagene har heller ikke vært omfattet av PISA-testene som har vært gitt mye oppmerksomhet de siste årene, forteller Hege Gjertsen.

Videregående skoler har gjennom prosjektet hatt noen huskonserter. Linjen for musikk, dans og drama har gjennomført rekrutteringskonserter på ungdomsskolene.

- Et nøkkelpoeng er å utnytte den kompetansen som allerede finnes på kunst og kulturområdet i kommunen, bedre. Og kanskje «dele» på lærere ikke bare på tvers av trinnene, men også på tvers av skolene, her ligger det et stort potensiale, mener Lo. I tillegg er det et ønske om å bruke den kompetansen kulturskolen og UiN har på kunst- og kultur mer i barnehagene og skolene.

Samarbeid driver seg ikke selv

- Nå når prosjektet er ferdig er det viktig å huske at det samarbeidet som er opprettet, ikke nødvendigvis driver seg selv. Det trengs ressurser for å drive dette samarbeidet framover, noen må koordinere og legge til rette for samarbeidet framover, understreker Gjertsen.

Utfordringen er ikke bare å legge til rette for samarbeidet, men også at det legges vekt på disse fagene.

Det er Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen som er en av initiativtakerne bak prosjektet, sammen med UiN og Bodø kommune.

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev