Nybrottsforskning på hatytringer

Article Id
1695
Source site
Klare til nybrottsforskning: f.v.: Kurt Elvegård, Janikke Solstad Vedeler, Terje Olsen og John Eriksen.
Klare til nybrottsforskning: f.v.: Kurt Elvegård, Janikke Solstad Vedeler, Terje Olsen og John Eriksen.
Hatefulle ytringer mot personer med nedsatt funksjonsevne er temaet for et nytt prosjekt som forskere fra Nordlandsforskning og NTNU Samfunnsforskning nå går i gang med.

Det er første gang det forskes på hatytringer mot personer med nedsatt funksjonsevne i Norge og Norden.

Styrket vern i lovgivningen

Personer med nedsatt funksjonsevne er en av flere kategorier av borgere som er vernet etter straffelovens § 135 a om diskriminerende eller hatefulle ytringer. I 2013 sluttet Norge seg til FN-konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne, og innebar en styrking av dette vernet. Nå er målet å undersøke omfang av hatytringer mot personer med nedsatt funksjonsevne og hvordan denne type ytringer forstås og oppleves.

- Fra internasjonal forskning vet vi at hatytringer gjør betydelig skade på den som rammes. Det medfører i mange tilfeller konkrete innskrenkninger i den enkeltes liv, forteller prosjektleder Terje Olsen fra Nordlandsforskning.

Omfattende forskningsprosjekt

I prosjektet vil forskerne undersøke følgende spørsmål: 

  • I hvilken grad og i hvilket omfang utsettes personer med nedsatt funksjonsevne for hatefulle ytringer?
  • Hvilke typer og former for hatefulle ytringer dreier det seg om?
  • Hvilke konsekvenser og skadevirkninger har dette for den som rammes?

Oppdragsgiver er Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet.

Resultater i 2016

For å få svar på spørsmålene vil forskerne gjennomføre en landsomfattende spørreundersøkelse til personer med funksjonsnedsettelser. I tillegg vil forskerne gjøre intervjuer med personer utsatt for hatytringer og med nøkkelpersoner fra blant annet funksjonshemmedes organisasjoner, likestillings- og diskrimineringsombudet, politi og påtalemyndighet.

Rapport fra prosjektet skal være ferdig i august 2016.

Sammensatt forskerteam

Forskerteamet, med seniorforsker Terje Olsen i spissen som prosjektleder, består av: seniorforsker Janikke Solstad Vedeler fra Nordlandsforskning; professor Patrick Kermit fra NTNU og NTNU Samfunnsforskning; forsker Kurt Elvegård fra NTNU Samfunnsforskning; seniorforsker Hege Gjertsen og seniorforsker Cecilie Høj Anvik begge fra Nordlandsforskning. Som kvalitetssikrer har de med seg John Eriksen fra Nordlandsforskning.

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev