Kan norsk reiseliv bli en næring i verdensklasse?

Article Id
3141
Source site
Foto: Kjeldstrup
Foto: Kjeldstrup
Det er tema under konferansen Arctic Frontiers i Tromsø. Reiselivet har tradisjonelt vært lite opptatt av forskning og utvikling som kilde til kunnskap og innovasjon. Samtidig må reiselivsbedriftene være ytterst innovative enten ved å kutte kostnader eller ved å utvikle nye høykvalitetsprodukter som møter turistenes krav og etterspørsel for å kunne konkurrere effektivt. Det krever kunnskap.

Hva slags kunnskap må til for å utvikle et innovativt reiseliv som kan skape økte turiststrømmer og verdiskaping? 

I forbindelse med Arctic Frontiers inviterer vi kolleger fra næringsliv, virkemiddelapparat, politikere og andre ressurspersoner til å møte forskere fra Opplevelser i nord (OiN) prosjektet og bli kjent med ny forskning innen opplevelsesbasert reiseliv. Her vil vi gi noen innspill til hva som kan gi bidrag til å utvikle norsk reiseliv til å bli en næring i verdensklasse.

I forskningsprosjektet Opplevelser i nord svarer vi med forskning relevant for reiselivsbedrifter som ønsker å oppnå større verdiskaping gjennom innovasjon. Forskningsområdene er konsentrert om det som kjennetegner innovative og konkurransedyktige reiselivsbedrifter, verdiskapende turistopplevelser og destinasjonsressurser av høy kvalitet.

Sammen med bedrifter har vi kommet langt i å få en bedre forståelse av hva innovasjon i reiselivsnæringen kan inneholde og hvordan smart bruk av det leder til nye og forbedrede kundeopplevelser samt utvikling og verdiskaping i bedriften. Disse funnene vil vi gjerne dele med deg!

I presentasjonene vil vi fokusere på resultater og muligheter for næringslivet i nord. Vi starter med korte blikk på hva vi har lært hittil og så åpner vi for spørsmål, diskusjon og muligheten til å stifte kontakt med andre nøkkelspillere i kunnskapsverdenen. Det hele avsluttes med en paneldebatt med sentrale aktører fra fagmiljøer i reiselivsindustrien og forskningssektoren. Artic Frontiers er en internasjonal konferanse med engelsk som konferansespråk.

Tid og sted: Tirsdag 26.januar, kl 10-13. Clarion Hotel "The Edge".

Adresse: Prostneset 2, Tromsø.

27. januar 2016 er også viet reiseliv

Dagen etter er også viet reiseliv - les mer om den sesjonen som ledes av Arena Lønnsomme Vinteropplevelser.


Arrangementet til Opplevelser i nord er gratis.

Påmelding: Arctic Frontiers registrering.

Forskningsprosjektet Opplevelser i nord drives av et konsortium med seks institusjoner: Universitetet i Nordland/Handelshøgskolen, UiT Norges arktiske universitet, Høgskolen i Harstad, Nordlandsforskning, Norut og NIBIO. Prosjektet er en del av forskningsprogrammet Forskningsløft i Nord  (2009-2017) i Norges forskningsråd. Programmet består av seks prosjekter innen Arktisk teknologi, reiseliv og teknologiledelse og har bidratt til å bygge opp ny forskningskapasitet i nord på områder som er viktige for næringslivet. Forskningsløft nord er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev