Merete
Kvamme Fabritius
Stillingstittel
Forsker III
Mobil
Nøkkelinformasjon

Merete Kvamme Fabritius forsker blant annet på turisme og reiseliv, med vekt på opplevelsesbasert reiseliv. Hun er særlig interessert i institusjonell teori og analyse.

Utdanning

Merete har Master i sosiologi fra Universitetet i Nordland, cand. mag, grad fra NTNU, og bakgrunn i historie, psykologi, helse – og sosialadministrative fag. Hun er offentlig godkjent sykepleier.

  • Administrerende direktør for European Network for Accessible Tourism, Ivor Ambrose, var med på Skype og utfordret Norge til å bli ledende på tilgjengelig turisme. Foto: Trond Bliksvær

    Med et felles mål om et reiseliv som inkluderer alle, uansett funksjonsnivå, møttes aktører innen reiseliv og inkludering for første gang i norsk sammenheng.

  • Accessible tourism handler om å gjøre feriereisen tilgjengelig for flest mulig, uavhengig av funksjonsnivå. Illustrasjonsfoto: Pixabay

    Et nytt nettverk skal jobbe for å utvikle et opplevelsesbasert reiseliv som er tilgjengelig for flest mulig, uansett funksjonsnivå.

  • Denne gjengen tenkte seg frem til en idé verdt 2,2 millioner. Fra venstre: Elise Bratteng Rønning (Kulinarisk Akademi), Merete Fabritius (Nordlandsforskning), Synnøve Aabrekk (seniorrådgiver NCE T...

    Prosjektideen «Opplevelser for alle» fikk 2,2 millioner kroner i finansiering etter å ha overbevist under Forskningsrådets idélab for reiselivet.