Foto: Derek Lee / Unsplash

Bærekraftige og digitale storkjøkken

Velferd

Beiarn kommune har på vegne av alle kommunene i Saltenregionen, utenom Bodø, fått innvilget støtte fra Statsforvalteren i Nordland til å gjennomføre prosjektet «Bærekraftige og digitale storkjøkken». Alle kommunene i Salten har en eller annen form for storkjøkkendrift, hvor det produseres mat til beboere i institusjon og til hjemmeboende som mottar helse- og omsorgstjenester. I den sammenheng har Beiarn og Meløy kommune tatt utgangspunkt i eksisterende utfordringer, som blant annet går ut på at dagens innkjøpsordninger på flere måter hindrer de enkelte storkjøkken i matvalg som er sunne, lokalproduserte og bærekraftige. Kommunene ønsker også å bidra til å øke matglede blant dem som mottar mat fra helse- og omsorgstjenesten.

For å kunne få til en faglig styrking innenfor dette feltet, ønsket prosjektledelsen å gjennomføre et interkommunalt prosjekt som tar for seg arbeid med matservering fra planlegging, innkjøp og tilbereding og til måltidet er ferdig servert. Prosjektledelsen har bedt om at det gjennomføres et følgeforskningsprosjekt for å studere aktiviteter og resultater av prosjektarbeidet, og det er Nordlandsforskning som gjennomfører denne følgeforskningen. 

Oppdragsgiver
Beiarn kommune
Tidsrom
-
Forskere

Del:

FacebookLinkedInTwitter