Karin Marie
Antonsen
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Stedsteori (stedsidentitet og stedsutvikling), reiseliv, rural studies (lokalsamfunnsforskning), flytteforskning og bostedsvalg, frafall og gjennomføring i videregående skole, innovasjon i offentlig sektor.

Utdanning

PhD, NTNU

  • Nord universitet (Nadia Norskott)

    Fagfornyelsen stiller nye krav til lærere i den videregående skolen. Nå skal vitenskapelig metode og kritisk tenkning bli lagt mye mer vekt på i klasserommet. Et nytt prosjekt skal hjelpe dem med å lykkes.

  • Overdreven gaming, sosial utrygghet og utfordrende hybelliv er bare noen av årsakene til høyt frafall blant elever på videregående skole i Lofoten.

  • Seniorforskerne Karin Marie Antonsen og Brigt Dale ved kontoret i Svolvær.

    - Fra et innestengt kontor innerst i korridoren ved kaia i Svolvær har vi kommet oss ut og fram både i kontorlandskapet og i regionen, innledet seniorforsker Brigt Dale dialogmøtet 18. mai.