Foto: Guillaume Bolduc / Unsplash

Gaia Vesterålen

Lokalsamfunn

Gaia Vesterålen er en forsknings- og teknologisatsing som har som mål å skape mer miljøvennlige og bærekraftige lokalsamfunn.

Museer skal ikke bare bevare fortiden - de er også en aktør i nåtiden med potensial til å bidra til samfunnsendring. Prosjektet Gaia Vesterålen (GV) har som formål å bidra til en bærekraftig utvikling av lokalsamfunn ved å kombinere eksisterende og nytt innhold i museer ved hjelp av banebrytende teknologiske løsninger. I internasjonale avtaler og rammeverk som FNs Parisavtale om utslipp av klimagasser, FNs Agenda 2030 for bærekraftig utvikling , EUs Green Deal og ikke minst FNs bærekraftsmål vektlegges betydningen av lokal forankring og initiativ . Med FNs bærekraftsmål nr 11,12,13,14,15 og 17 som utgangspunkt for utviklingen og implementeringen av en miljøkontrakt for lokale aktører, ønsker vi med dette prosjektet å a) øke forståelsen, interessen og engasjementet for miljøspørsmål og b) øke interessen for museene.

GV vil bli utviklet ved Lofotr Næringsdrift AS avdeling Sortland Museum (SM), hvor man den senere tid aktivt har testet ulike produktsegmenter for utviklingsøyemed. Med enkle grep og fokus på bærekraftig utvikling, fikk SM økt besøkstallene med over 300%. Forskning viser også at miljøbevissthet og grønne produkter er viktig for stadig nye grupper, turister inkludert GV blir et opplevelsesbasert produkt som vil ha hjemmehavn i Vesterålen, samt flere omreisende kopier. I dette vil man ta i bruk en fysisk 3D modell av Vesterålen hvor informasjon vil bli projisert (projection mapping) i kombinasjon med AR og VR opplevelser, samt en historiesamlende enhet. Modellen blir som utstillingsopplevelse en game changer i museumssammenheng. Prosjekteier er Lofotr Næringsdrift, avdeling Sortland Museum. Bedriftspartnere er Deadline Media og Vesterålen IKT. Forskningspartnere er Nordlandsforskning og SINTEF Digital.

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Ledes av
Lofotr Næringsdrift
Prosjektleder
Tidsrom
-
Forskere
Forskningsleder / Forsker I
Samarbeidspartnere
SINTEF Digital
VIKT Consulting
Deadline Media

Del:

FacebookLinkedInTwitter