Rått, raust og inkluderende reiseliv - Sluttrapport for prosjektet Rått, raust og inkluderende: Arctic hub Helgeland
Av
Rannveig Edda Hjaltadottir
Maiken Bjørkan
Christian Buschmann Ekeland
Karin Marie Antonsen
Report
Year published:
2023
Denne rapporten presenterer resultater fra prosjektet Rått, Raust og Inkluderende, Arctic Hub Helgeland. Prosjektet har ulike leveranser som vi omtaler her. Dette inkluderer forskningsfunn, resultater fra samarbeidsaktiviteter og verksteder og dokumenter.