Helena
Gonzales Lindberg
ansatt
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Helena Gonzales Lindberg (Ph.D) forsker på representasjoner og makt i kart. Helena har en tverrfaglig bakgrunn og interesserer seg blant annet for visuell politikk og bruken av kart, sosiale konstruksjoner av Arktis, naturressursfordeling og representasjoner av ‘natur’, bærekraftsspørsmål og feministiske forskningsmetoder.

Utdanning
  • Bachelor i samfunngeografi fra Universitet i Oslo, med støttefag i naturgeografi og ett halvt år utveksling til Universitet på Island og kurs i glasialgeologi og vulkanologi.
  • Internasjonal master i miljø- og bærekraft fra Lunds Universitet. Masteroppgaven Neither true, nor useful - The problem with framing climate change as a security threat, handlet om problemet med å se på klimaforandringer som en sikkerhetstrussel.
  • Graduate diploma om Small States studies ved Universitetet på Island, om småstater og EU; hvordan små stater kan balansere og hevde seg i europeisk sammenheng.
  • Doktorgrad i statsvitenskap fra Lunds Universitet med avhandlinga The Constitutive Power of Maps in the Arctic. Den handler om hvordan kart formilder politisk meningsskaping og setter rammene for hvilke politiske alternativer som får komme til uttrykk eller som tystes ned. Analysen setter søkelys på hvordan kart begrenser og muliggjør ulike forståelser om politikk og framtiden i Arktis.

    Doktorgraden var del av et tverrfaglig Linneus-senter for integrering av sosiale og naturlige dimensjoner av bærekraft, finansiert av det svenske forskningsrådet Formas. Under tida i Lund var Helena på flere konferanser og workshops, blant annet Gregynog Ideas Lab 2015, Arctic Frontiers PhD workshop 2016 og Calotte Academy 2018.
  • Helena jobbet som koordinator ved Centrum för miljö- och klimavetenskap (CEC) og Hållbarhetsforum, begge ved Lunds Universitet, før hun begynte som seniorforsker på Nordlandsforskning i august 2022.