Helena
Gonzales Lindberg
ansatt
Bærekraft
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Helena Gonzales Lindberg (Ph.D) har en tverrfaglig bakgrunn innen geografi, statsvitenskap og miljøvitenskap. Hun interesserer seg blant annet for visuell politikk, særlig bruken av kart og illustrasjoner, naturressursfordeling og representasjoner av ‘natur’, bærekraftsspørsmål og feministiske forskningsmetoder.

Utdanning

Doktorgrad i statsvitenskap, Lunds Universitet, 2019

Avhandlinga The Constitutive Power of Maps in the Arctic handler om hvordan kart formilder politisk meningsskaping og setter rammene for hvilke politiske alternativer som får komme til uttrykk eller som tystes ned. Analysen setter søkelys på hvordan kart begrenser og muliggjør ulike forståelser om politikk og framtiden i Arktis.

Graduate diploma i småstatsstudier og EU, Universitetet på Island, 2011

Mastergrad i miljø- og bærekraft, Lunds Universitet, 2011

Bachelorgrad i samfunngeografi, Universitet i Oslo, 2009

-

Helena jobbet som koordinator ved Centrum för miljö- och klimavetenskap (CEC) og Hållbarhetsforum ved Lunds Universitet før hun begynte som seniorforsker på Nordlandsforskning i august 2022.

Del:

FacebookLinkedInTwitter