I Nordland på jakt etter nye transportideer

Klemen Gostič og Vita Kontić Bezjak. Foto: Thoralf Fagertun
Klemen Gostič og Vita Kontić Bezjak kom fra Ljubljana til Bodø for å diskutere bærekraftig mobilitet. Foto: Thoralf Fagertun

En delegasjon fra Ljubljana besøkte nylig Bodø og Lofoten, for å se våre løsninger for persontrafikk og forhåpentligvis ta med seg noen ideer hjem.

Besøket var en del av det EØS-finansierte forskningsprosjektet SmarteMOVE, som fremmer bærekraftig mobilitet i byområder. I juni tok Nordlandsforskning turen til Ljubljana for å studere den slovenske hovedstadens utfordringer og løsninger i møtet med heftig biltrafikk. Denne gangen var forskningsinstituttet vertskap.

– Vi er her for å finne nye ideer og se om det finnes muligheter for ytterligere samarbeid, sier Klemen Gostič, som jobber for byrået for regional utvikling i Ljubljana-regionen og er prosjektleder for SmartMOVE på slovensk side.

Etter å ha diskutert bærekraftig mobilitet med Bodø kommune, er Gostič imponert over langsiktigheten i planleggingen.

– Det er interessant å se at vi har mange av de samme utfodringene, men Bodø er flinkere til å tenke langsiktig. Blant annet gjennom den nye flyplassen ser det ut til at det planlegges med fremtidige generasjoner i tankene, sier han.

– Jeg er også imponert over at det legges så godt til rette for bærekraftig mobilitet i byplanleggingen. Vi har en tendens til å bygge veiene først og deretter finne en måte å tilpasse trafikken.

 

For folk, ikke biler

Vita Kontić Bezjak jobber med samferdsel i Ljubljana kommune. Her har de betydelige trafikkutfordringer å hanskes med.

– Vi prøver å stoppe 120.000 biler fra daglig å kjøre inn til Ljubljana, sier Bezjak. – Hos oss foregår pendlingen hovedsakelig med bil. Gjennom blant annet SmartMOVE prøver vi å finne andre, bærekraftige trafikkløsninger.

Også Bezjak fikk mye ut av møtene med Nordlandsforskning og Bodø kommune. Blant annet setter hun pris på prioriteringen av trafikanter.

– Kommunen ønsker løsninger som tar bedre vare på syklister og gående. Det gjør vi også. Det handler om å designe byer for folk, ikke for biler.

 

Ønsker mer samarbeid

Seniorforsker Helena Gonzales Lindberg er strålende fornøyd med det slovenske besøket og ser for seg videre samarbeid med gjengen fra Ljubljana. 

– Vi har en rekke like utfordringer, det så vi allerede da vi var på besøk hos dem, sier Lindberg.

– Vi sliter begge med utpreget bilavhengighet og masse turister på små steder. 

Det finnes i det hele tatt en rekke potensielle problemstillinger å uforske i fellesskap. 

– Vi jobber bra sammen og ser for oss flere felles prosjekter både innen bærekraft, turisme og transport, der vi har utfordringer som forskning kan bidra til å løse, sier Lindberg.

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev