Vil redusere bruken av privatbil i Norge og Slovenia

Ljubljana. Foto: Greta Hughson / Flickr
Ljubljana er en nydelig by, men sliter med mye biltrafikk. Dette problemet vil forskerne finne nye løsninger på. Foto: Greta Hughson / Flickr

Prosjektet SmartMOVE skal oppmuntre både nordmenn og slovenere til å velge mer bærekraftige transportløsninger enn privatbil.

Det EØS Norge-finansierte prosjektet skal fremme bærekraftig mobilitet i byområder og fokuserer særlig på pendling mellom jobb og hjem i områdene rundt Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. Her har nettopp to forskere fra Nordlandsforskning vært på prosjektsamling. De fikk lære mer om utfordringene i storbyområdet og hvordan de lokale prosjektpartnerne arbeider med å stimulere bærekraftig mobilitet i landet med 2,2 millioner innbyggere.  

– I dette prosjektet er vi særlig opptatt av samfunnsmessige fordeler ved bærekraftig mobilitet. Miljøaspektene er ofte hovedfokuset når vi snakker om bærekraftig mobilitet, men det finnes andre viktige aspekter som må tas hensyn til, sier Helena Gonzales Lindberg, seniorforsker ved Nordlandsforskning.

– Å kutte utslippene er selvsagt viktig, men vi prøver å utvide perspektivet og vise frem andre fordeler med å la privatbilen stå, som økt livskvalitet til innbyggerne i byen når bilene blir færre og grøntarealene flere, sier Lindberg.

 

Deltakere SmartMOVE
SmartMOVE-projektpartnere fra Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region, Jožef Stefan Institute, Association of Employers of Slovenia, Institute for Spatial Policies, Center of Energy Efficiency Solutions og Nordlandsforskning samlet på trappa til rådhuset i Ljubljana. Foto: Privat

 

Kunnskapsdeling og inspirasjon

Ulike forskningsorganisasjoner og flere bedrifter i Ljubljana er partnere i SmarteMOVE. Mange av de ansatte i bedriftene pendler fra områder utenfor byen og de aller fleste bruker privatbil.

– Kollektivtrafikk betraktes som mindre pålitelig, for komplisert eller rett og slett ikke bra nok, sier Julien Lebel, seniorforsker ved Nordlandsforskning.

Denne problematikken er ikke helt ukjent i deler av Norge.

– Byer både i Norge og Slovenia sliter med biltrafikk og begrenset kapasitet på veinettet, samt forstyrrelser for lokalbefolkningen. Vei- og parkeringsinfrastruktur krever mye areal i byområdene. I prosjektet vårt er vi opptatt av å forstå hvordan vi kan få de fleste til å velge alternative transportmidler, slik at biltrafikken blir mindre, sier Lebel.

Prosjektdeltakerne både i Norge og Slovenia har samme mål: å stimulere til endringer i både holdninger og adferd når det gjelder folks reisevaner. Hittil har Nordlandsforskning bidratt med å dele erfaringer og tiltak fra norske byer som Bodø, Trondheim og Oslo med de slovenske partnerne. Samarbeidet mellom Norge og Slovenia er en del av EØS-avtalen og innebærer kunnskapsdeling og inspirasjon mellom landene.

– Til høsten kommer en gruppe av våre prosjektpartnere fra Slovenia til oss i Nord-Norge for å se hvordan det arbeides med bærekraftig mobilitet her, sier Lindberg.

 

Sykkeltagging Ljubljana. Foto: Helena Gonzales Lindberg
Husvegg i Ljubljana med en støtteerklæring til mer sykkelbruk. Foto: Helena Gonzales Lindberg

 

Må tenke annerledes

Etter å ha hørt om og erfart noen av utfordringene i flere byer i Slovenia, ble Lebel minnet om sitt eget bosted, nemlig Lofoten.

– Det er ikke plass til alle bilene og lokalbefolkningen blir forstyrret av dem. Noen spesielle turiststeder blir oppsøkt av alle på varme dager og da blir det fryktelig mange biler og parkeringsutfordringer, sier han.

– Myndighetene har forsøkt å tilby turistpakker som oppfordrer folk til å la bilen stå, men foreløpig er det ikke mange som tar oppfordringen. Det krever godt samarbeid mellom både private og offentlige aktører for å kunne tilby attraktive transporttjenester, men alle har sine egne forretningsmodeller og interesser. Vi ser akkurat de samme utfordringene her i Ljubljana og Lofoten når det gjelder samordning av transporttjenester.

Et annet problem er at folk får godtgjørelse for å bruke sin egen privatbil til jobb. Dette gjelder både i Norge og i Slovenia.

– Foreløpig anses ikke kollektivtransport som et reelt alternativ til privatbilen. Kollektivtransporten må styrkes, den må bli mer pålitelig og samsvare med behovene som folk har, sier Lebel.

– Samtidig må vi begynne å reflektere annerledes om tiden vi bruker på å transport. Kanskje vi rett og slett kan bruke reisetiden vår på en bedre måte, istedenfor å bare fokusere på å reise raskest mulig. Mange får muligheten til å jobbe på pc-en eller lese for barna sine når de reiser med tog. Det kan man ikke i samme grad når man kjører bil, påpeker han.

 

Gjør ord til handling

Julien Lebel vet hva han snakker om. Av prinsipp unngår han å fly og benyttet derfor tog på turen til Slovenia. Når man bor i Lofoten, kan det være litt av en utfordring.

– Jeg prøver å reise mest mulig miljøvennlig. Det tok meg nesten fire dager å komme meg til Ljubljana fra Svolvær. Det hjelper å planlegge godt i forkant av slike turer. Dessuten har jeg også forsket på internasjonale togruter i Europa, sier Lebel.

– Jeg bruker toget som kontor og kan gjøre masse arbeid ombord. Men foreløpig er internettilgangen ofte for ustabil til å delta på digitale møter, selv om jeg ser at noen også gjør det på enkelte togstrekninger i Europa. Som forsker finnes det likevel arbeidsoppgaver som ikke krever nettilgang, og jeg anser togreisene som en bra mulighet for å kunne lese, reflektere og tenke kreativt rundt mine forskningstema.

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev