Grete
Hovelsrud
Stillingstittel
Forsker I
Mobil
Nøkkelinformasjon

Grete K. Hovelsrud, jobber med samfunnsmessige spørsmål omkring nordområdene særlig i forbindelse med lokalsamfunn, klimaendringer, tilpasning og omstilling, ressursutnyttelse, resiliense, sårbarhet, koblingen menneske-miljø og kunnskap.

  • President Grete Hovelsrud 1

    Den internasjonale foreningen for samfunnsvitenskapelig arktisk forskning har valgt sin første norske president.

  • Grete Hovelsrud liten og stor

    Vår forsker Grete Hovelsrud er en av 100 kvinnelige forbilder i magasinet Altsås kampanje «100 under 100».

  • The tourism industry on Svalbard needs to thrive. At the same time, the nature must be conserved. It is a challenge. Photo: Marcela Cardenas / nordnorge.com

    På Svalbard skaper høye miljøambisjoner og et reiseliv i vekst utfordringer. Nå forener reiselivsaktører og forskere krefter for å finne fremtidens løsninger.