Esben
Olesen
ansatt
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Esben S.B. Olesen forsker på velferdsstatens innretning og forvaltningsmåter. Han er særlig opptatt av psykisk helse, unge i risiko for langvarig utenforskap, samt styringslogikker i velferdsinstitusjoner. Olesen interesserer seg for kvalitativ metodeutvikling, herunder bruk av film som forskningsmetode.

Utdanning

Dr. polit. i sosiologi, Nord Universitet.

  • Seniorforsker Esben Olesen. Foto: Thoralf Fagertun

    Samarbeid løftes ofte frem som veien til gode helse- og velferdstjenester, men blind tro på samarbeid kan overskygge problemet som skulle løses.

  • Foto: Olga Doganoc / Unsplash

    Myndighetene beregner at 44.000 norske unge kan havne utenfor skole og jobb. Det reelle tallet er sannsynligvis nærmere 17.000. – Det brukes mye penger på tjenester som kanskje ikke har virkning, sier forsker.

  • Foto: Hajran Pambudi / Unsplash

    Et lavterskeltilbud for ungdom som sliter havarerte fordi kommunen og brukerorganisasjonene ikke klarte å samarbeide.

Del:

FacebookLinkedInTwitter