Medvirkning gjennom råd - En kartleggingsundersøkelse av kommunale og fylkeskommunale råd for personer med
funksjonsnedsettelse
Av
Trond Bliksvær
Jan Andersen
Fredrik Langeland
Esben Søndergaard Bruun Olesen
Velferd
Report
Year published:
2022