Grensesetting og bruk av tvang overfor barn i fosterhjem
Av
Esben Søndergaard Bruun Olesen
Trond Bliksvær
Lea Louise Videt
Marius Storvik
Lena Augusta Ulfseth
Willy Lichtwarck
Velferd
Report
Year published:
2023
Denne forskningsrapporten undersøker grensesetting og bruk av tvang overfor barn som bor i fosterhjem. Studien er utført på oppdrag fra Barne-, ungdoms- - og familiedirektoratet (Bufdir).