Foto: Kent Even Grundstad / Visit Bodø
Kunnskap der fremtiden formes
  • Camilla Risvoll (Nordlandsforskning), Tom Lifjell (Ildgruben reinbeitedistrikt) og Svein Morten Eilertsen (NIBIO). Foto: Aase Kristine Lundberg

    Når utbyggere, konsekvensutredere og planleggere skal tolke reindriftens arealbrukskart, kan de misforstå reindriftens behov. Kart som inkluderer tradisjons- og erfaringsbasert kunnskap, bidrar til å løse utfordringer før de oppstår.

  • Jarle Løvland. Foto: Thoralf Fagertun.

    Arctic Cluster Team (ACT) – hvor Nordlandsforskning er blant medlemmene – har blitt tildelt det europeiske GOLD-merket "Cluster Management Excellence".

  • Foto: Ben White / Unsplash

    Et nytt forskningsprosjekt undersøker hvordan det er å leve som skeiv i religiøse miljøer i Norge.

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev