Tim Strulik
Foto: Tim Strulik / Unsplash

Velferd

Vi forsker på velferdstjenester og offentlig velferdspolitikk.
Forskningsgruppens satsningsområde er Innovasjon i velferd, det vil si forskning på utvikling av velferdstjenester og organisering av disse. Mye av vår forskning kartlegger og analyserer velferdstjenester på tvers av sektorer, som utdanning, helse og barnevern, og bidrar til økt forståelse av innovasjons- og utviklingsprosesser i velferdstjenestene. Denne forskningen gjør vi i samarbeid med praksisfeltet, det vil si med de som arbeider i og mottar tjenestene. Nordlandsforskning er særlig kjent for et nedenfraperspektiv på velferdstjenester, hvor kunnskap utvikles gjennom nær kontakt med kommuner, ansatte, brukere og interesseorganisasjoner.
  • Foto: Terje Rakke / Nordic Life / nordnorge.com

    Sammen med Helsedirektoratet arrangerer Nordlandsforskning fagseminar om aldersvennlige rurale samfunn.

  • Seniorforsker Esben Olesen. Foto: Privat

    For første gang skal forskere systematisk undersøke hvordan tvang brukes og oppleves ved barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger i Norge.

  • Elisabeth Stubberud har designet det kvenske prideflagget. Foto: Privat

    – Uten bakgrunnen for at vi markerer Kvenfolkets dag er jeg ganske sikker på at kvensk språk ikke hadde eksistert i dag, sier Nordlandsforsknings Elisabeth Stubberud.