Tim Strulik
Foto: Tim Strulik / Unsplash

Velferd

Vi forsker på velferd som tjenester, politikk og erfaring
Gjennom våre forskningsprosjekter kartlegger og analyserer vi velferd og velferdstjenester på tvers av ulike samfunssektorer, som utdanning, helse, sosialt/barnevern, arbeid, og bolig. Vi søker gjennom vår forskning å bidra med økt innsikt i stabilitet og endring i velferdstjenestene, og hvordan møtet mellom enkeltmennesker og tjenestene utvikler seg. Mange av våre prosjekter er følgeforskning der vi bidrar aktivt i utviklingsprosesser og tilbakefører produsert kunnskap underveis i utviklingsforløpet. Forskningen gjøres ofte også i et samarbeid med praksisfeltet, de som arbeider som tjenesteytere og de som mottar tjenester. Nordlandsforskning er særlig kjent for et nedenfraperspektiv på velferdstjenester, hvor kunnskap utvikles gjennom nær kontakt med kommuner, ansatte, brukere og interesseorganisasjoner. Derfor er temaer som medvirkning, inkludering/ekskludering, utenforskap, normalitet, likestilling, og makt og tvang, sentral i flere prosjekter.
  • Liv Ask og Mathis Staale Mathisen er to av mange turister som trekkes til Ylvingen takket være TV-serien Himmelblå. Foto: Ask og Mathisen / visithelgeland.com

    «Himmelblå» gikk av luften i 2010, men TV-serien lokker fremdeles sommerturister til Ylvingen. En ny forskningsrapport viser et betydelig potensial for filmturisme i Nord-Norge.

  • Det britiske parlamentet. Foto: Marcin Nowak / Unsplash

    Da Helga Eggebø fikk e-post fra det britiske parlamentet, trodde hun ikke sine egne øyne. Men synet viste seg å fungere utmerket.

  • Seniorforsker Helga Eggebø. Foto: Karoline O.A. Pettersen

    Når Nasjonalbiblioteket nå gir ut bok om skeiv lokalhistorie, er selvsagt Helga Eggebø blant bidragsyterne.