Tim Strulik
Foto: Tim Strulik / Unsplash

Velferd

Vi forsker på velferdstjenester og offentlig velferdspolitikk.
Forskningsgruppens satsningsområde er Innovasjon i velferd, det vil si forskning på utvikling av velferdstjenester og organisering av disse. Mye av vår forskning kartlegger og analyserer velferdstjenester på tvers av sektorer, som utdanning, helse og barnevern, og bidrar til økt forståelse av innovasjons- og utviklingsprosesser i velferdstjenestene. Denne forskningen gjør vi i samarbeid med praksisfeltet, det vil si med de som arbeider i og mottar tjenestene. Nordlandsforskning er særlig kjent for et nedenfraperspektiv på velferdstjenester, hvor kunnskap utvikles gjennom nær kontakt med kommuner, ansatte, brukere og interesseorganisasjoner.
  • Nord universitet (Nadia Norskott)

    Fagfornyelsen stiller nye krav til lærere i den videregående skolen. Nå skal vitenskapelig metode og kritisk tenkning bli lagt mye mer vekt på i klasserommet. Et nytt prosjekt skal hjelpe dem med å lykkes.

  • Seniorforsker Christian Lo. Foto: Thoralf Fagertun

    Jobber dere med tillitsbasert styring i kommunen? Da vil seniorforsker Christian Lo ha kontakt.

  • Livet som gammel på bygda er bedre enn sitt rykte. Foto: Arild Storaas

    Fraflytting. Forgubbing. Mangel på servicetilbud. Når distriktskommunene omtales i media, er tonen ofte trist. Men nå kan forskere avkrefte myten om den døende bygda.