Pårørendefortellinger om kvalitet på sykehjem
Av
Janikke Solstad Vedeler
Velferd
Academic chapter/article/Conference paper
Publisher:
Fagbokforlaget
Year published:
2023
Sider:
53-68