Hvordan oversette bærekraftsmålene til norsk virkelighet?

Article Id
5965
Source site

Hvordan skal norske kommuner og fylkeskommuner inkludere FNs 17 bærekraftsmål i sine planer?

På FNs generalforsamling i oktober 2015 ble 17 bærekraftsmål vedtatt.

I Norge er det forventet at bærekraftmålene skal implementeres i lokal og regional planlegging og Regjeringen har fremheves at målene skal legges til grunn både for samfunns- og arealplanlegging.

17 bærekraftsmål og 169 delmål som skal forme regional og lokal planlegging. Oppgaven er stor, viktig og vanskelig. Derfor har Nordlandsforskning og Institutt for by- og regionplanlegging ved NMBU fått i oppdrag å kartlegge hvilke metoder som finnes, hvilke som virker og hvilke som mangler.

– Vi skal blant annet vurdere hvilke metoder, modeller og verktøy som er best tilpasset de behovene som kommuner og fylkeskommuner har i dag og om det er behov for å sette i gang videre utviklingsarbeid på et nasjonalt nivå, sier seniorforsker Aase Kristine Lundberg ved Nordlandsforskning. 

Oversettes til lokale forhold
De nasjonale forventningene er at bærekraftmålene skal være rammeverket for å håndtere vår tids største utfordringer, som utryddelse av fattigdom, tap av biologisk mangfold og klimaendringer. Her har kommuner og fylkeskommuner en svært sentral rolle.

–  Nærheten de har til befolkning, bedrifter og organisasjoner er viktig, sier Lundberg.

–  Samt at de er ansvarlig for avgjørende sosial og fysisk infrastruktur.

FN har ikke sendt med noen oppskrift på hvordan bærekraftsmålene skal tas i bruk, så metodene må utvikles på lokalt og regionalt nivå. Noen er godt i gang. Andre har knapt begynt.

– Bærekraftsmålene må oversettes til lokale og regionale forhold. Vi skal blant annet undersøke utfordringer og suksesskriterier for implementering i kommuner og fylkeskommuner, sier Lundberg.

Spør alle landets kommuner
Forskerne skal også vende blikket ut mot verden og undersøke hva slags metoder for implentering som er tatt i bruk utenfor landet grenser, da bærekraftsmålene er del av en global agenda det jobbes med over hele kloden.

– Vi skal sjekke om noen av disse kan være egnet for norske forhold og kommunal, sier Lundberg.

Prosjektet har også sendt ut en spørreundersøkelse til alle landets kommuner og fylkeskommuner, der deres erfaring og tanker rundt arbeidet med bærekraftsmålene er tema.

– Vi har fått inn mange svar og er i gang med å analysere dem, sier Lundberg fornøyd.

Prosjektet har tittelen «Utredning av hvordan FNs bærekraftmål ivaretas i planleggingen i norske kommuner og fylkeskommuner», er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og ferdigstilles våren 2020.

Bygger kompetanse på bærekraftsmål 
Nordlandsforskning leder også prosjektet Field of goals: Co-production and implementation of the Sustainable Development Goals in regional and local planning, finansiert av Norges forskningsråd for perioden 2020-2023.

– Prosjektet skal undersøke og utvikle måter å implementere bærekraftsmålene på lokalt og regionalt, i samarbeid med fylkeskommuner, kommuner og flere andre forskningsinstitusjoner, sier Lundberg.  

– Utredningsprosjektet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet er med andre ord et viktig første spadestikk inn i en materie som kommer til å være sentral på Nordlandsforskning i årene framover.

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev