Nyhetsarkiv

 • Deltakere i full sving på innspillsmøtet. Foto: Nhien Nguyen

  15. september møttes en rekke aktører for å avgjøre nordlandskystens – og dermed landsdelens – fremtid.

 • Nhien Nguyen i januar 2020 ved AIT i Wien. Foto: Mario Magaña

  Tradisjonell industri må fornyes. Det betyr digitalisering. Et nytt forskningsprosjekt skal gjøre overgangen samfunnsvennlig.

 • European Week of Regions and Cities er kjent som EUs hovedarena for regionalpolitikk. Foto: EWRC

  Nhien Nguyen fra Nordlandsforskning er på plass i Brussel for å presentere H2020-prosjektet SeeRRI under European Week of Regions and Cities.

 • Utviklingen av reiselivsnæringen i Lofoten er viet et kapittel i boken. Foto: Christian Bothner / nordnorge.com

  Seniorforsker ved Nordlandsforskning, Åge Mariussen, er redaktør for en ny bok som viser at lokale oppdagelser er nøkkelen til vellykket næringsutvikling i regionene.

 • © 2018 Webs of Innovation and Value Chains of Additive Manufacturing under Consideration of RRI

  I mai gikk startskuddet. Nå jobber 16 partnere fra 12 ulike land sammen for at europeisk 3D-printingindustri skal komme samfunnet til gode. Nordlandsforskning spiller en viktig rolle i prosjektet.

 • Foto: European Parliament

  Nordlandsforskning satser videre på Horizon 2020 og er koordinator for prosjektsøknaden «SeeRRI», som nå er sendt inn til knallhard evaluering og knivskarp konkurranse.