Planlegger nordlandskystens fremtid

Article Id
6044
Source site
Deltakere i full sving på innspillsmøtet. Foto: Nhien Nguyen
Deltakere i full sving på innspillsmøtet. Foto: Nhien Nguyen

15. september møttes en rekke aktører for å avgjøre nordlandskystens – og dermed landsdelens – fremtid.

De hadde et svært viktig samfunnsoppdrag, de drøye 40 aktørene som møttes på Scandic Havet, for å gi innspill til hvordan kystsonen i Nordland skal forvaltes de neste 20 årene.

– Det gikk veldig bra, sier Nhien Nguyen, leder for EU-prosjektet SeeRRI, som sto bak møtet. 

– Deltakerne var ivrige etter å dele sine perspektiver. Vi fikk det vi var ute etter og dette var et godt første steg.

For det kommer flere. Møtet var det første av fire. Neste går av stabelen i oktober. 

Både Nordland fylkeskommune, NHO Nordland og Nordlandsforskning er med i SeeRRI, som omhandler regional utvikling i et bærekraftig perspektiv. I Nordland er det utviklingen av kysten som står i fokus.

– Tanken er at alle som bruker eller har interesse av kysten, kan ha verdifulle innspill til hvordan den bør ivaretas og videreutvikles, sier seniorrådgiver Anders Paulsen i NHO Nordland.

– Derfor arrangerte Nordland fylkeskommune, Nordlandsforskning og NHO Nordland dette møtet, eller workshopen som vi kaller det, for å få bredest mulig tilfang av innspill.


SeeRRIs egen grafiker Mario Magaña oppsumerte workshopen i en illustrasjon. 


Kartlegger ulike behov
– I arbeidet med ny regional plan for arealbruk rettes det nå spesiell oppmerksomhet mor kysten. Det er ønskelig med omfattende involvering fra berørte aktører i planarbeidet, sier Dag Bastholm, som leder arbeidet med den regionale planen i fylkeskommunen.

– Det er viktig at ulike aktører fremmer sine behov og synspunkter slik at de kan koordineres og sees i sammenheng med øvrige interessenter.

En slik tilnærming skal sikre at ulike interessefelt ivaretas på en god måte, til beste for en bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling i Nordland de neste 20 årene.

Gi digitale innspill
Workshopmodellen er utviklet av SeeRRI og tidligere prøvd med stort hell både i Wien og Barcelona. Deltakerne tar stilling til et 50-talls forhåndsdefinerte faktorer som kan påvirke kysten og stemmer frem de viktigste. Resultatet gir grunnlag til å jobbe frem scenarioer for hvordan kysten kommer til å utvikle seg i et 20-årsperspektiv.

– Workshopen ledes av et team bestående av personer fra Nordland fylkeskommune, Nordlandsforskning og NHO Nordland. I tillegg er det to deltakere fra Austrian Institute of Technology som deltar i EU-prosjektet, fortelle Nhien Nguyen, som er prosjektleder for SeeRRI og seniorforsker ved Nordlandsforskning.

Aktørene som har blitt invitert til planprosessen representerer akademia og forskning, næringsliv, offentlige myndigheter og representanter fra sivilbefolkningen og organisasjoner.

– Det er dessuten mulig å gi innspill digitalt og det inviterer vi alle som har noe på hjertet til å gjøre, sier Nguyen.

LES MER OG GI INNSPILL HER

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev