Bringer ansvarlig digitalisering til tradisjonell industri

Article Id
5988
Source site
Nhien Nguyen i januar 2020 ved AIT i Wien. Foto: Mario Magaña
Nhien Nguyen i januar 2020 ved AIT i Wien. Foto: Mario Magaña

Tradisjonell industri må fornyes. Det betyr digitalisering. Et nytt forskningsprosjekt skal gjøre overgangen samfunnsvennlig.

For å henge med i den teknologiske utviklingen, er industrien avhengig av forskning og innovasjon. EU-prosjektet DigiTeRRI, der Nordlandsforskning er en av partnerne, skal hjelpe regioner som preges av tradisjonell industri til å ta steget over i en digital virkelighet.

Målet er at regionene skal utvikle seg til å bli økosystemer der digitalisert industri kan blomstre sammen med resten av samfunnet.

– Når vi i denne sammenhengen snakker om økosystemer, handler det om hele samfunnet, både industri, myndigheter, kunnskapsinstitusjoner og innbyggere, sier seniorforsker Nhien Nguyen, som leder prosjektet for Nordlandsforskning.

­– Gjennom verdier som åpenhet, ansvarlighet og evnen til å lytte til samfunnets behov, som er grunnpilarer for ansvarlig forskning og innovasjon, blir regionene bedre i stand til å klare seg gjennom stadig nye utfordringer.  

Gjennomgripende endringer
DigiTeRRI tar for seg tre regioner, Région Grand Est i Frankrike, Steiermark i Østerrike og Värmland i Sverige. Målet er å gjøre regionene i stand til å utnytte mulighetene som digitaliseringen gir.

– Vi snakker her om regioner som har en sterk identitet knyttet til tradisjonell industri. Nå er de avhengig av å tilpasse seg gjennomgripende endringer i bransjen som følger av digitalisering, sier Nguyen.

– Ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) støtter og viser vei i overgangen til digitaliserte løsninger. Vi inkluderer perspektiver og kunnskap som industrien tradisjonelt ikke har tatt i bruk.

I praksis betyr dette at prinsipper som likestilling, åpenhet og involvering av innbyggere og kunnskapsinstitusjoner blir styrende for industriutviklingen i regionene.

Flere EU-prosjekter
På bakgrunn av innsatsen som gjøres i Grand Est, Steiermark og Värmland, skal DigiTeRRI utvikle et veikart som kan benyttes i andre europeiske regioner dominert av tradisjonell industri. 

Dette er det fjerde H2020-prosjektet Nguyen og Nordlandsforskning deltar i eller leder. Kunnskap og erfaring fra prosjektene IAMRRI og SeeRRI blir en viktig bestanddel i DigiTeRRI, som startet 1. januar i år og avsluttes 31. desember 2022.  


Fakta om DigiTeRRI:
- Varighet: 1. januar 2020 – 31. desember 2022
- Budsjett: € 2,0 mill
- Program: EU H2020 - SwafS14
- Konsortium: 12 partnere fra fem land, ledet av AIT Austrian Institute of Technology i Østerrike
 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev