Nyhetsarkiv

 • Jarle Løvland. Foto: Thoralf Fagertun.

  Arctic Cluster Team (ACT) – hvor Nordlandsforskning er blant medlemmene – har blitt tildelt det europeiske GOLD-merket "Cluster Management Excellence".

 • Indigo-gjengen. Foto: Kunnskapsparken Helgeland

  De neste seks årene skal Nordlandsforskning være med på å utvikle kunnskapsbasert grønn industri på Helgeland.

 • Bankgata flerbrukshall er bygd av massivtre. Foto: Stein-Petter Hillestad

  Prosjektet TallWood skal promotere mer bruk av tre i større bygg. I skogfylket Nordland er potensialet betydelig.

 • Jarle Løvland og Einar Lier Madsen. Foto: Thoralf Fagertun

  Hurdalsplattformen legger opp til REIS21, en ny nasjonal strategi for forskning og innovasjon. Det er godt nytt for Nordlandsforskning og andre som driver med reiselivsforskning.

 • Næringslivet i Nord-Norge påvirkes av sammenhengene i den globale økonomien og ingen har så dårlig tid som en død laks. Foto: Reiner Schaufler (nordnorge.com)

  Nordlandsforskning skal de neste årene være med på å skape kunnskap for næringslivet i Nord-Norge, om muligheter og utfordringer som følger av utviklingen i verdensøkonomien.

 • Utviklingen av reiselivsnæringen i Lofoten er viet et kapittel i boken. Foto: Christian Bothner / nordnorge.com

  Seniorforsker ved Nordlandsforskning, Åge Mariussen, er redaktør for en ny bok som viser at lokale oppdagelser er nøkkelen til vellykket næringsutvikling i regionene.