Vil erstatte betong med tre

Bankgata flerbrukshall er bygd av massivtre. Foto: Stein-Petter Hillestad
Bankgata flerbrukshall er bygd av massivtre. Foto: Stein-Petter Hillestad

Prosjektet TallWood skal promotere mer bruk av tre i større bygg. I skogfylket Nordland er potensialet betydelig.

Endelig kunne de møtes ansikt til ansikt igjen, partnerne i det nordiske samarbeidsprosjektet «TallWood – støtte til bruk av tre som byggemateriale i større bygg», støttet av Interreg Nord-programmet. Gjenforeningen skjedde i Bodø, der både Nordlandsforskning, Gildeskål kommune, Statsforvalteren i Nordland og flere næringsaktører er med på laget.

Sammen med bransjekolleger i Finland og Sverige skal de norske partnerne undersøke om tre bør spille en større rolle i byggeindustrien. I Nordland er spørsmålet absolutt på sin plass. For selv om fylket har et produktivt skogareal på 6,4 millioner dekar, brukes tre i liten grad i større bygg.

– Vi utnytter mye mindre skog enn den avvirkningen som er mulig. Det har mye med struktur og lønnsomhet i den nasjonale treverdikjeden og tilgjengeligheten av ressursene å gjøre, sier Jarle Løvland, som leder Nordlandsforsknings del av TallWood.

 

Jarle Løvland og Arman M. Kouch. Foto: Thoralf Fagertun
Nordlandsforsknings Jarle Løvland og Arman M. Kouch, som er prosjektleder for TallWood. Foto: Thoralf Fagertun

 

Bedre for klimaet

Det er altså noen barrierer som må overvinnes. Mye av skogen er vanskelig tilgjengelig, slik at det per nå ikke er lønnsomt å hente den ut. Derfor får den stå i fred, som et innskudd i banken.

– Vi tar ut en fjerdedel av det vi kunne brukt, sier Løvland.

– TallWood skal undersøke om vi i større grad kan benytte tre som erstatning for stål og betong, som har større klimaavtrykk. Hensikten er å redusere miljøbelastningen av byggevirksomheten.

For å finne svaret, skal flere pilotbygg under lupen. De nye omsorgsboligene på Inndyr er bygd av massivtre – flere lag treverk limt sammen i store flater som tåler mye. I tillegg kommer et skolebygg i Hadsel og en flerbrukshall i Bodø og på Leknes.

– Vi tar dessuten med oss erfaringer fra flerbrukshallen på Bankgata, som også er bygd ved hjelp av massivtre.

 

Skal bli vanlig

Nordlandsforskning skal i samarbeid med partnerne demonstrere effektene av å bygge med massivtre, både i byggeprosessen og det ferdige resultatet.

– Vi skal gjennomføre livsløpsanalyser av syv pilotbygg i prosjektet, sier Løvland.

–  Vi ser på hele syklusen fra materialproduksjon til og med når bygget har vært i bruk og blitt demontert og resirkulert. Vi kartlegger klimautslipp og kostnader for hele prosessen.

Om resultatene viser at bruk av tre og massivtre gir miljøgevinst og lavere livsløpskostnader for bygg, bør dette tas hensyn til i framtidige byggentrepriser og vurderinger av samlet materialbruk.

 

Økende interesse

– Den langsiktige byutviklingen som er i gang i Bodø gjennom Ny By Ny Flyplass-satsingen gir et betydelig løft for bygging av den typen bygg som TallWood retter seg mot og forbedring av klimaavtrykket, sier Løvland.  

Det kan også åpne for økt foredling og lønnsom bruk av skogressursene i Salten-regionen.

– Vi ser en økende interesse både blant kunder og entreprenører for å benytte tre og massivtre i mer komplekse byggeløsninger. Offentlig sektor spiller en viktig rolle i å demonstrere mulighetene, og vi ser at interessen i privat sektor for bruk av massivtre er økende, sier Løvland.

 

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev