Jubler for REIS21

Jarle Løvland og Einar Lier Madsen. Foto: Thoralf Fagertun
Forskningsleder for næringsgruppa ved Nordlandsforskning Jarle Løvland og reiselivsforsker Einar Lier Madsen. Foto: Thoralf Fagertun

Hurdalsplattformen legger opp til REIS21, en ny nasjonal strategi for forskning og innovasjon. Det er godt nytt for Nordlandsforskning og andre som driver med reiselivsforskning.

I den nye regjeringsplattformen står det: «Regjeringen vil igangsette forslaget om REIS21 som et virkemiddel for kunnskapsbasert innovasjon og omstilling i norsk reiseliv.»

En 21-strategi er et nasjonalt strategiarbeid på oppdrag fra regjering eller departement, for å fremme forskningsbasert verdiskaping og utvikling på viktige samfunnsområder.

– Dette er svært gledelige nyheter, sier seniorforsker Einar Lier Madsen, som i flere år har arbeidet utrettelig for å overbevise politikerne om viktigheten av å realisere REIS21.

– En rekke andre næringer har nytt godt av denne typen strategi. Vi har blant annet hatt Hav21, Energi21 og HelseOmsorg21. Det har vist seg at det er slike strategier som kan heve næringer opp på et internasjonalt nivå.   

 

Viktig for landsdelen

Lier Madsen får støtte fra Jarle Løvland, som er forskningsleder for næringsgruppa ved Nordlandsforskning.

– REIS21 vil være et svært viktig bidrag til å utvikle næringen strategisk og langsiktig, sier Løvland.

– Reiselivet og opplevelsesøkonomien er avgjørende for sysselsetting og samfunnsutvikling i distriktene.

Kunnskapsdrevet næringsutvikling av reiselivet er ikke et nytt konsept, heller ikke i nord. Det er det åtteårige forsknings- og innovasjonsprosjektet «Opplevelser i nord» et godt eksempel på.

– Her samarbeidet forskerne med bedriftene og det ble levert viktige bidrag til kunnskapsbygging og utvikling av reiselivet, sier Lier Madsen.

 

En god jobb

Erfaringene fra prosjektet overbeviste Nordlandsforskning, med Lier Madsen i spissen, om at kunnskapsdrevet utvikling var veien å gå for å løfte reiselivet. Sammen med Nordland fylkeskommune sto Nordlandsforskning bak en dialogkonferanse i Bodø i 2017.

– Her møttes aktører fra reiseliv, politikk og forskning. Vi avtalte å jobbe sammen for realiseringen av en nasjonal strategi for reiselivet, sier Lier Madsen.  

Nå har innsatsen båret frukter.

– Det er en seier at REIS21 har nådd fram i regjeringsplattformen. Her har mange gjort en god jobb både i partiene og blant andre aktører i reiselivet, sier seniorforskeren.

 

Sterke miljø i nord

Nå ser både Lier Madsen og Løvland frem mot at både Nordlandsforskning og andre sentrale nordnorske forskningsmiljøer som Nord universitet og UiT – Norges arktiske universitet, skal bidra i realiseringen av REIS21.

– Det sterke og forskningsbaserte kompetansemiljøet fra Nordlandsforskning og Opplevelser i nord står klar til innsats. Det er viktig at miljøet i nord blir trukket med, sier Løvland, som mener at timingen er god.

– Behovet for kunnskapsstøtte har neppe vært større enn nå i etterkant av pandemien som har rammet næringen og lokalsamfunn hardt. Voksende klimautfordringer og utvikling av økt bærekraft i omstillingen av reiselivet krever et betydelig løft i kunnskapsstøtte og forskning.

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev