Trond
Bilksvær
Stillingstittel
Forsker I
Mobil
Nøkkelinformasjon

Trond Bliksvær forsker innen temaene funksjonshemming, levekår, sosialpolitikk, boligpolitikk, arbeidsliv og sosial- og helsetjenester.

Utdanning

Dr.polit (Ph.D) in Social Work from Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Faculty of Social Sciences and Technology Management, Trondheim

  • Livet som gammel på bygda er bedre enn sitt rykte. Foto: Arild Storaas

    Fraflytting. Forgubbing. Mangel på servicetilbud. Når distriktskommunene omtales i media, er tonen ofte trist. Men nå kan forskere avkrefte myten om den døende bygda.

  • Samskaping og sosial innovasjon løftes frem som løsningen på en rekke samfunnsutfordringer, også i helse- og velferdssektoren. Men hva betyr egentlig disse begrepene?

  • Administrerende direktør for European Network for Accessible Tourism, Ivor Ambrose, var med på Skype og utfordret Norge til å bli ledende på tilgjengelig turisme. Foto: Trond Bliksvær

    Med et felles mål om et reiseliv som inkluderer alle, uansett funksjonsnivå, møttes aktører innen reiseliv og inkludering for første gang i norsk sammenheng.

Del:

FacebookLinkedInTwitter