Julia
Olsen
ansatt
Bærekraft
Stillingstittel
Forsker II, bistilling
Nøkkelinformasjon

Julia Olsen jobber med nordområdespørsmål særlig i forbindelse med sjøtrafikk, marin forsøpling, klimaendringer, tilpasning, lokalsamfunn og turismeutvikling i Barentsregionen.

Utdanning

Julia Olsen har en doktorgrad fra Nord universitet. Tema for PhD-prosjektet var ‘Økende skipstrafikk i Arktis og konsekvenser for lokalsamfunn’. Olsen har to mastergrader: I Siviløkonomi for olje- og gassbedrifter fra Ukhta Universitetet i Russland og i Siviløkonomi i bærekraftig utvikling fra Universitetet i Nordland.

Del:

FacebookLinkedInTwitter