Svalbards reiselivsforvaltning

svalbard, landscape, spitsbergen

En fersk gjennomgang av Svalbards reiselivsregelverk avdekker hull og motstridende interesser.

Reiselivsnæringen er ikke ny på Svalbard, etter å ha vært en attraktiv cruisedestinasjon siden slutten av 1800-tallet. Likevel startet den strategiske utviklingen av reiselivsnæringen på land på 1970- og 80-tallet etter åpningen av Longyearbyen lufthavn og restruktureringen av kullselskapet og hjørnesteinsbedriften Store Norske.

Siden den gang har Svalbard opplevd en rask økning i antall turister både til lands og til vanns. I fjor nådde antallet gjestenetter nesten 148 000, noe lavere sammenlignet med rekordåret 2019, men fortsatt nesten fem ganger høyere enn tidlig på 1990-tallet. Også antallet cruisepassasjerer har økt raskt.

 

En balansegang?

Turismeutvikling tilbyr flere sosioøkonomiske muligheter som lokal infrastrukturutvikling, sysselsettingsmuligheter og inntektskilder for lokalsamfunnet. Men i motsetning til fastlands-Norge er naturvern på Svalbard vanligvis prioritert fremfor kommersielle interesser og aktiviteter som turisme.

Hør hva Trine Krystad fra Visit Svalbard har å si om utfordringer i Svalbards reiselivsforvaltning i videoen under.

 

 

 


Visit Svalbard is one of the partners in the "Sustainable tourism in Svalbard – a Balancing Act" project led ny Nordland Research Institute. This project will increase our knowledge of how the local tourism industry can create new opportunities as they respond to the ongoing transformative changes of Svalbard’s society and environment and contribute to the development of the analytical concepts of transformation and adaptation.

Visit Svalbard er en av partnerne i prosjektet "Sustainable tourism in Svalbard – a Balancing Act", ledet av Nordlandsforskning. Dette prosjektet vil øke vår kunnskap om hvordan den lokale reiselivsnæringen kan skape nye muligheter i møte med de omfattende endringene av klima og samfunn som er i ferd med å skje på Svalbard.  

Vår nylig publiserte studie har kartlagt og gjennomgått reiselivsrelaterte forskrifter. Studien peker på potensielle konflikter mellom de politiske målene om økt turisme og strenge miljøreguleringer.

 

 

Teksten i denne artikkelen er skrevet av Nordlandsforsknings Grete Hovelsrud og Julia Olsen og Bjørn Kaltenborn fra NINA som en introduksjon til en artikkel publisert av High Nort News.

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev