I media

Mer kunnskap – om, for og i nordområdene!
Nordnorsk debatt
4. oktober 2021
Havnene må få bedre avfallssystem
Radio Nordkapp
3. desember 2020
For dårlig avfallshåndtering i havnene
Avfallsbransjen
1. desember 2020
Forsker på marin forsøpling
NRK Nordland, 6. november 2020
6. november 2020
Kunsten å pante plast
Fremover, 14. oktober 2020
14. oktober 2020