Julia
Olsen
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Julia Olsen jobber med nordområdespørsmål særlig i forbindelse med klimaendringer, tilpasning, resiliens, lokalsamfunn og næringsutvikling i Barentsregionen.

Utdanning

Julia Olsen har en doktorgrad fra Nord universitet. Tema for PhD-prosjektet var ‘Økende skipstrafikk i Arktis og konsekvenser for lokalsamfunn’. Hun har to mastergrader: I Siviløkonomi for olje- og gassbedrifter fra Ukhta Universitetet i Russland og i Siviløkonomi i bærekraftig utvikling fra Universitetet i Nordland.

  • Julia Olsen og Marina Nenasheva

    Fredag 19. mars deltar Julia Olsen på Noradapttimen, der hun snakker om tilpasning til klimaendringer i en russisk kontekst.

  • Fiskerne har fått øynene opp for marin forsøpling, men havnene mangler ofte mottakssystemer for fiskerirelatert avfall. Foto: Terje Rakke / nordnorge.com
    Gode systemer for avfallshåndtering i havnene er avgjørende for å redusere marint avfall fra fiskerinæringen, viser forskning fra Nordlandsforskning, Nord Universitet og Norce.
  • The tourism industry on Svalbard needs to thrive. At the same time, the nature must be conserved. It is a challenge. Photo: Marcela Cardenas / nordnorge.com

    På Svalbard skaper høye miljøambisjoner og et reiseliv i vekst utfordringer. Nå forener reiselivsaktører og forskere krefter for å finne fremtidens løsninger.

Del:

FacebookLinkedInTwitter