Bjørg Eva
Skogøy
ansatt
Velferd
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Bjørg Eva Skogøy har en blanding av praktisk og akademisk bakgrunn, med arbeidserfaring fra ulike typer av tjenester (kommune, sykehus, trygdekontor, frivillig organisasjon) som har gitt god forståelse av ulike samfunnsaktørers arbeidsområder, og behovet for samarbeid mellom ulike tjenester. Hun forsker på implementering av retningslinjer og evidensbaserte tiltak, og er interessert i forskjeller mellom helseforetak og yrkesgrupper. Hun er spesielt opptatt av forebyggende tiltak for barn og unge, og barn som er pårørende.

Utdanning

Ph.d-avhandling «From policy to practice; Implementation of changes in law to support and protect children of ill parents» ved Helsevitenskapelig Fakultet, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske Universitet.

  • Lassokasting i Tana. Foto: Mariann Johansen Lindi

    Hva har lassokasting, kaffeslabberas og isfiske til felles? Alle er eksempler på sosial eldreomsorg. Men for å lykkes kreves også gode strukturer og ansatte med en helt spesiell type kompetanse.

  • Her er både doktorand og bedømmelseskomité. Fra venstre:  Anne Høye (komitéleder), Bjørg Evjenth (disputasleder), Bjørg Eva Skogøy (hovedperson), Ulrika von Thiele Schwartz (førsteopponent) o...

    Hvordan kan vi forebygge problemer for barn og unge? Dette spørsmålet førte Bjørg Eva Skogøy fra klinisk arbeid til forskning.

Del:

FacebookLinkedInTwitter