Helhetlige tjenester til utsatte barn, unge og deres familier – evaluering av tiltakene i Pilot for programfinansiering i Trøndelag og Vestfold og Telemark
Av
Ragnhild Holmen Waldahl
Bjørg Eva Skogøy
Velferd
Report
Year published:
2024
Denne rapporten gjør rede for Pilot for programfinansiering i de syv kommunene Bamble, Horten, Larvik, Siljan, Frøya, Namsos og Nærøysund, samt at den diskuterer hvorvidt effektmålene for Piloten er nådd. Rapporten er både en prosess- og resultatevaluering. Prosessevalueringen bygger på intervjuer i kommunene, samtaler med Statsforvalterne, deltakelse på møter, læringsverksteder i kommunene og dokumentanalyser. Resultatevalueringen er gjennomført i samarbeid med kommunene og er basert på evalueringsmodeller (logiske modeller) og indikatorer utviklet av kommunene.