Modell for finansiering av fellesgoder for opplevelsesbasert reiseliv

Bærekraft
Velferd

Hovedmålet med forprosjektet er å utvikle et hovedprosjekt hvor vi skal utvikle og prøve ut en robust og bærekraftig modell for fellesgodefinansiering for opplevelsesbasert reiseliv i Nord-Norge.

Målet er at vi gjennom litteratursøk og kartlegging av modeller, forsøk og forskning, både i Norge og andre land, skal utforme en søknad som har høy nok kvalitet til å få bevilgninger fra Regionale Forskningsfond eller Norges Forskningsråd.

Oppdragsgiver
Regionale forskningsfond (RFFNORD)
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter