Nyhetsarkiv

 • Foto: Magnus Strøm / nordnorge.com

  Et nytt forskningsprosjekt ledet av Nordlandsforskning skal hjelpe reiselivet i distriktet med å realisere potensialet som ligger i å gjøre destinasjonene mer tilgjengelig for alle.

 • Trond Bliksvær. Foto: Anika Aakerøy Jordbru

  Vår forskar Trond Bliksvær har vunne Fritid for alle-prisen 2021.

 • Foto: Terje Rakke / Nordic Life / nordnorge.com

  Sammen med Helsedirektoratet arrangerer Nordlandsforskning fagseminar om aldersvennlige rurale samfunn.

 • Livet som gammel på bygda er bedre enn sitt rykte. Foto: Arild Storaas

  Fraflytting. Forgubbing. Mangel på servicetilbud. Når distriktskommunene omtales i media, er tonen ofte trist. Men nå kan forskere avkrefte myten om den døende bygda.

 • Samskaping og sosial innovasjon løftes frem som løsningen på en rekke samfunnsutfordringer, også i helse- og velferdssektoren. Men hva betyr egentlig disse begrepene?

 • Administrerende direktør for European Network for Accessible Tourism, Ivor Ambrose, var med på Skype og utfordret Norge til å bli ledende på tilgjengelig turisme. Foto: Trond Bliksvær

  Med et felles mål om et reiseliv som inkluderer alle, uansett funksjonsnivå, møttes aktører innen reiseliv og inkludering for første gang i norsk sammenheng.