Nyhetsarkiv

 • Accesstour. Foto: Karin Marie Antonsen / Nordlandsforskning

  Eit stort fleirtal av personar med funksjonsnedsettingar har aldri kjøpt naturbaserte opplevingar på ferieturane sine.

 • Lærling og instruktør i aksjon. Illustrasjonsfoto: Cermaq

  Det sier en av lærlingene som har tatt fagbrev gjennom den såkalte Steigenmodellen, som Nordlandsforskning nå har vurdert effekten av.

 • Illustrasjon Lytring Lofoten: Ida Larmo

  Folketallet går ned i halvparten av landets kommuner. Mens Røst jobber for å få de unge til å flytte heim, satser Vanylven på de eldre. Torsdag 18. november debatterer Lytring kommuneplanlegging.

 • Foto: Magnus Strøm / nordnorge.com

  Et nytt forskningsprosjekt ledet av Nordlandsforskning skal hjelpe reiselivet i distriktet med å realisere potensialet som ligger i å gjøre destinasjonene mer tilgjengelig for alle.

 • Nord universitet (Nadia Norskott)

  Fagfornyelsen stiller nye krav til lærere i den videregående skolen. Nå skal vitenskapelig metode og kritisk tenkning bli lagt mye mer vekt på i klasserommet. Et nytt prosjekt skal hjelpe dem med å lykkes.

 • Overdreven gaming, sosial utrygghet og utfordrende hybelliv er bare noen av årsakene til høyt frafall blant elever på videregående skole i Lofoten.