Midnight sun Kjerringøy
Midnattsol Kjerringøy. Foto: Martine Johansen Alvestad

Miljø

Arktiske lokalsamfunn står i sentrum for et grønt skifte og en bærekraftig utvikling av havøkonomien, landbruket, mineral- energiutvinning, transport, og byplanlegging i nord. Nordlandsforskning har et fokus på omstilling til lavutslippssamfunnet og samspillet mellom naturbaserte næringer, offentlig politikk og forvaltning.
Til sammen arbeider nærmere 20 forskere med utgangspunkt i nordlige lokalsamfunn, men med tette koblinger til globale miljøproblemer og internasjonale forskernettverk.

Gruppa har drevet forskning på flere kontinenter, nærmere bestemt i Russland, Canada, Alaska, Grønland, Svalbard og det nordlige Skandinavia. Vi har kompetanse på tvers av en rekke fagdisipliner (statsvitenskap, sosiologi, geografi, antropologi, økonomi, teknologi, økologi) og arbeider utelukkende med tverrfaglige problemstillinger.
  • Grete Hovelsrud liten og stor

    Vår forsker Grete Hovelsrud er en av 100 kvinnelige forbilder i magasinet Altsås kampanje «100 under 100».

  • Flere farger Bodø - foto Audun Selnes

    Ungdommene lagde en forestilling sammen, på tvers av sine ulike kulturer. Slikt blir det inkludering av.

  • Aase Kristine Lundberg

    Miljødirektoratet fikk forespørsel om eksempler på bruk av bærekraftsmål i saksframlegg. Det resulterte i både podcast og webinar med vår forsker Aase Kristine Lundberg.