Unn
Haukenes Holgersen
ansatt
Bærekraft
Stillingstittel
Forsker III
Mobil
Nøkkelinformasjon

Unn Holgersen er utdannet veterinær med bakgrunn fra både forvaltning og veterinærmedisinsk arbeid. Hun interesserer seg for anvendt og tverrfaglig forskning rettet mot marin økologi, havforvaltning og dyrehelse, med særlig med blikk på marine dyr og arter.

Fra tidligere har hun arbeidet ved Senter mot marin forsøpling (Marfo, nå Miljødirektoratet), hun har også klinisk erfaring fra smådyrpraksis og fordypning fra studietiden opp mot sjøpattedyr. Ved Marfo opparbeidet hun seg god forvaltningskompetanse, og arbeidet med blant annet OSPAR overvåkning av strandsøppel, tilknyttede FoU prosjekter og utvikling av digitale forvaltningsverktøy for kartlegging og opprydding av marin forsøpling langs kysten (Rent hav og Rydde).

Utdanning

Cand. med. vet (veterinærmedisin), University of Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Spania (2018).

Videreutdanning innen fiskehelse, fiskevelferd og forvaltning (2020), Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU).

Final project: Composition, distribution, and function of neuromelanin in the brain of cetaceans (2018). Composition, distribution and function of neuromelanin in the brain of marine mammals | accedaCRIS (ulpgc.es)

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter