Leticia
Antunes Nogueira
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Leticia Antunes Nogueira er seniorforsker ved Nordlandsforskning. Hun er også leder av temagruppa om regional- og forretningsutvikling. Nogueira er spesielt opptatt av problemstillinger tilknyttet hvordan verdier opprettes og utnyttes i komplekse systemer av industriell organisasjon. Hun er interessert i emner relatert til sirkulær økonomi og det grønne skiftet, slik som energisektoren, avfallsbransjen og bioressurser. Nogueira har også forsket på spørsmål om bedrifters evner og atferd i dynamiske miljøer, der teknologiske endringer fører til volatilitet og usikkerhet.

Utdanning

PhD in Innovation Economics, Aalborg University, Denmark (2018), Master of Sciences in Economics and Business Administration (Competence profile in Innovation, Knowledge and Entrepreneurial Dynamics), Aalborg University, Denmark (2013), Bachelor in Business Administration, Universidade Metodista de São Paulo, Brazil (2008).