Årsmelding 2020

Årsmeldingen godkjent av styret i Nordlandsforskning AS 26. mars 2021

Kontaktpersoner
– Vi leverer godt på alle parametere vi måles på, sier administrerende direktør Iselin Marstrander.