Nordlandsforskning med sterkt årsresultat på tross av korona

Iselin årsmelding 2
Administrerende direktør Iselin Marstrander er godt fornøyd med hvordan Nordlandsforskning kom seg gjennom koronaåret 2020. Foto: Thoralf Fagertun

– Vi leverer godt på alle parametere vi måles på, sier administrerende direktør Iselin Marstrander.

2020 er et år det er vanskelig å huske med glede, men Nordlandsforsknings årsmelding er likevel et lyspunkt. Uvissheten var i en periode stor, men frykten for at pandemien skulle tvinge instituttet i kne, viste seg å være ubegrunnet.

– Det har vært et krevende år, der koronasituasjonen selvfølgelig har medført både forsinkelser i oppstart av prosjekter og feltarbeid, og flere har hatt barn hjemme fra skole og barnehage, sier Marstrander.

– Men instituttet har vært drevet av engasjerte og dyktige ansatte fra sine fjernarbeidsplasser, med en stå-på-vilje som har vært fantastisk.

Innsatsen endte til slutt med overskudd i regnskapet.

– Å levere et plussresultat uten noen form for kompenserende tiltak er jeg svært stolt av. Takk til gjengen på Nordlandsforskning! sier Marstrander.

 

Fremtidsoptimisme og vekstambisjoner

Også instituttets vitenskapelige publisering gir grunn til å heve champagneglasset. 1,3 publikasjonspoeng pr forskerårsverk er svært respektabelt og en betydelig forbedring sammenlignet med 2019.

– Vi leverer godt på alle parametere vi måles på, både økonomi, kvalitet, relevans, internasjonalt samarbeid og vitenskapelig publisering, sier Marstrander.

– Slutten av året ga flere store prosjekter fra Forskningsrådet og Regionalt Forskningsfond, og nok et EU-prosjekt. Vi går inn i 2021 sterkere enn på lenge, og har fersk strategi og vekstambisjoner i bagasjen. 

 

Ønsker flere forskere velkommen

Nordlandsforskning er nå det eneste samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt ledet og eiet fra nord. Fokus på nordområdene og Arktis er en viktig del av strategien.

Instituttet har dessuten blitt en markant leverandør av kompetanse på FNs bærekraftsmål og implementeringen av dem i norske kommuner.

– Jeg vil dessuten trekke frem prosjektene våre på aldring, som har gjort seg bemerket nasjonalt, sier Marstrander.

I løpet av 2020 lykkes også Nordlandsforskning i å rekruttere flere spennende forskere, og ambisjonen er å utvide staben ytterligere i løpet av de neste årene.

–  Vi skal være en relevant samarbeidspartner for en bærekraftig samfunnsutvikling og bidra til nødvendig omstilling og endring i privat og offentlig sektor, sier Marstrander.

– For å gjøre den jobben best mulig, har vi bruk for enda flere dyktige forskere.

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev