Majken
Paulsen
ansatt
Position
Forsker II
Mobile phone
Key qualifications

Majken Paulsen er særlig interessert i urfolksspørsmål og koblingen mellom mennesker og den materielle verden. Doktorgraden hennes undersøker endringsprosesser som fører til økt bruk av tilleggsfôr i reindriften og endringer som iverksettes som følge av fôringen.  

Education

Majken har en mastergrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo og er stipendiat i sosiologi fra Nord universitet.

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11, Bodø

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN