Følgeforskning av Partnerskap for radikal innovasjon

Nordlandsforskning skal gjennomføre følgeforskning av KS' satsing på partnerskap for radikal innovasjon knyttet til store samfunnsutfordringer.

Metodisk vil følgeforskningen følge og analysere prosess og erfaringer i forbindelse med etablering og utvikling av to prosjektporteføljer knyttet til samfunnsutfordringer KS og kommunene møter i forbindelse med ungt utenforskap og demografisk utvikling. Arbeidet er organisert i fire arbeidspakker med vekt på overordnet partnerskapsutivkling, prosjektporteføljene (2), samt syntese og metodelæring (arbeidspakke 4) som grunnlag for implmentering hos medlemmene og seinere utvidelse av satsingen.

Financed by
KS
Time period
-
Project staff

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo