Complete - Gode psykososiale læringsmiljø bedrer gjennomføring i den videregående skolen

Forsknings- og utviklingsprosjekt for å bedre gjennomføring og nærvær i videregående skole.

Prosjektet skal prøve ut to tiltak, Drømmeskolen og Nærværsteam, i fire fylkeskommuner. Drømmeskolen er et utprøvd og etablert universelt helsefremmende program som har til hensikt å sikre gode overganger for elever inn i videregående skole. Nærværsteam er et målrettet tiltak for å forebygge frafall og er særlig rettet mot psykososial oppfølging av enkeltelever i videregående skole. Tiltaket består av en forsterket, forebyggende elevtjeneste i form av et Nærværsteam. Nordlandsforskning følgeforsker implementeringen av begge tiltakene.

Prosjektleder er Torill Larsen fra Universitetet i Bergen. Ragnhild Holmen Waldahl er prosjektleder ved Nordlandsforskning. 

LES MER:

Prosjektets offisielle nettside

Delrapport 1

Artikkel: COMPLETE – a school-based intervention project to increase completion of upper secondary school in Norway: study protocol for a cluster randomized controlled trial

Time period
-
Project staff

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo