Unn
Haukenes Holgersen
ansatt
Bærekraft
Stillingstittel
Forsker III
Mobil
Nøkkelinformasjon

Unn Holgersen har tverrfaglig bakgrunn og interesserer seg for marin økologi, havforvaltning og dyrehelse, med særlig vekt på sjøpattedyr. Andre relevante områder er spørsmål knyttet til konsekvenser og effekter av marin forsøpling, klimatilpasning, og miljøutfordringer innen oppdrettsnæringen.

Fra tidligere har Unn arbeidet ved Senter mot marin forsøpling (Marfo), et statlig forvaltningsorgan under klima- og miljødepartementet. Her har hun opparbeidet seg god forvaltningskompetanse knyttet til marin forsøpling, hvor hun blant annet har arbeidet med utvikling av digitale kartverktøy for opprydding og kartlegging (Rent hav og Rydde), tilknyttede FoU prosjekter og OSPAR overvåkning av strandsøppel nasjonalt.

Utdanning

Cand. med. vet (veterinærmedisin), University of Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Spania (2018).

Videreutdanning innen fiskehelse, fiskevelferd og forvaltning (2020), Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU).

Final project: Composition, distribution, and function of neuromelanin in the brain of cetaceans (2018). Composition, distribution and function of neuromelanin in the brain of marine mammals | accedaCRIS (ulpgc.es)

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter