Esben
Olesen
ansatt
Velferd
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Esben S.B. Olesen forsker på velferdsstatens innretning og forvaltningsmåter. Han er særlig opptatt av psykisk helse, unge i risiko for langvarig utenforskap, samt styringslogikker i velferdsinstitusjoner. Olesen interesserer seg for kvalitativ metodeutvikling, herunder bruk av film som forskningsmetode.

Utdanning

Dr. polit. i sosiologi, Nord Universitet.

Del:

FacebookLinkedInTwitter