Bjørg Eva
Skogøy
ansatt
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Bjørg Eva Skogøy har en blanding av praktisk og akademisk bakgrunn, med arbeidserfaring fra ulike typer av tjenester (kommune, sykehus, trygdekontor, frivillig organisasjon) som har gitt god forståelse av ulike samfunnsaktørers arbeidsområder, og behovet for samarbeid mellom ulike tjenester. Hun forsker på implementering av retningslinjer og evidensbaserte tiltak, og er interessert i forskjeller mellom helseforetak og yrkesgrupper. Hun er spesielt opptatt av forebyggende tiltak for barn og unge, og barn som er pårørende.

Utdanning

Ph.d-avhandling «From policy to practice; Implementation of changes in law to support and protect children of ill parents» ved Helsevitenskapelig Fakultet, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske Universitet.

Del:

FacebookLinkedInTwitter