Arild
Gjertsen
ansatt
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Arild Gjertsen har bred erfaring med forskning på offentlig styring og samarbeid – fra det lokale til det internasjonale. Han har arbeidet ved Nordlandsforskning siden 1997 og har bred erfaring fra forskning knyttet til interkommunalt samarbeid, kommunestruktur, kommunal forvaltning, lokaldemokrati og regional utviklingspolitikk. I tillegg har han arbeidet med problemstillinger knyttet til endringer i kommunestruktur, med et særlig fokus på demokratiaspekter.

Utdanning

Arild Gjertsen er Cand.polit i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. 

Del:

FacebookLinkedInTwitter