SeeRRI ved reisens slutt

SeeRRI 2021 - illustrasjon
Illustrasjon: Mario Magaña

EU-prosjektet SeeRRI, som er ledet av Nordlandsforskning, avsluttes med stil i Barcelona.

Siden 2018 har Nordlandsforskning og vår energiske forsker Nhien Nguyen vært koordinator for SeeRRI, et prosjekt finansiert av H2020-programmet til EU.

– Poenget med prosjektet har vært å utvikle en metodikk som hjelper europeiske regioner å planlegge på en ansvarlig, inkluderende og bærekraftig måte, sier Nguyen.

Tolv partnere fra fem land i Europa har deltatt i prosjektet. I tillegg til regionene B30 i Spania og Niederösterreich i Østerrike, har Nordland hatt hovedrollen. Her har Nordland fylkeskommune, NHO Nordland og Nordlandsforskning jobbet sammen for å skape en forvaltningsplan for nordlandskysten.

– Fylkeskommunen ønsket å involvere brukerne i sterkere grad og tidligere i planprosessen enn det som hadde vært vanlig, sier Nguyen.

– Gjennom SeeRRI fikk de sjansen til å eksperimentere med en radikalt ny metode for å få dette til.

 

Ulike interesser ved samme bord

SeeRRI-prosjektet arrangerte flere workshoper der aktører med interesse for kysten ble invitert. Her var bredden i interesser svært stor.

– Miljøorganisasjoner og oljebransjen satt ved samme bord og diskuterte ulike løsninger for forvaltningen av nordlandskysten, sier Nguyen.

– Fylkeskommunen brukte resultatene fra diskusjonene i utformingen av strategidokumentet for kystforvaltningen.

Et av de konkrete resultatene fra prosjektet er at Nordland fylkeskommune nå er i stand til å gjøre nytte av brukerinvolvering i tidlige faser av planleggingsprosesser.

 

Samskaping  fra start til slutt

Metoden som fungerte i Nordland, kan fungere også i andre regioner i Europa.

– SeeRRI-metoden understreker involveringen av alle relevante aktører og nedtoner politiske uenigheter som kan hindre progresjon, sier Nguyen.

– Det handler om å gjøre ting sammen, både å definere utfordringene og utforme en strategi for å løse dem.

29. og 30. september inviterer altså SeeRRI til avslutningskonferanse i Barcelona. Her starter arbeidet med å kommunisere resultatene fra prosjektet ut til europeiske regioner.

For som det heter i invitasjonen: «It’s time to get SeeRRIous!»

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter